Актуално
Преструктуриране на производствената и търговска дейност
За да отговори адекватно на развиващата се икономическа среда "Химипласт" АД предприе организационно преструктуриране на производствената си и търговска дейност. Новоучреденото дъщерно дружество "Интегрити пластикс" ЕАД ще развива производството на полиетиленови тръби в съществуващото предприятие в гр. Враца. Продукцията ще се предлага под добре познатата на пазара търговска марка "ХИМИПЛАСТ". "Интегрити пластикс" ЕАД вече е сертифицирано от TUV Rheinland Cert GmbH по системата за управление на качеството ISO 9001:2015. Произвежданите тръби за пренос на вода, газ и защита на оптични кабели притежават изискваните от нормативната база Сертификати за съответствие. Сертификати на продуктите можете да изтеглите от подменюто "Сертификати".
още...
"Химипласт" разширява производствената си програма
С модернизацията на производствените си линии "Химипласт" разширява гамата на предлаганите HDPE тръби.
още...