Актуално
Преструктуриране на производствената и търговска дейност
За да отговори адекватно на развиващата се икономическа среда "Химипласт" АД предприе организационно преструктуриране на производствената си и търговска дейност. Новоучреденото дъщерно дружество "Интегрити пластикс" ЕАД ще развива производството на полиетиленови тръби в съществуващото предприятие в гр. Враца. Продукцията ще се предлага под добре познатата на пазара търговска марка "ХИМИПЛАСТ". "Интегрити пластикс" ЕАД вече е сертифицирано от TUV Rheinland Cert GmbH по системата за управление на качеството ISO 9001:2015. Произвежданите тръби за пренос на вода, газ и защита на оптични кабели притежават изискваните от нормативната база Сертификати за съответствие. Сертификати на продуктите можете да изтеглите от подменюто "Сертификати".
още...
Безкомпромисен контрол на качеството
Контролът на качеството на суровината и готовата продукция
още...