Нашият екип
Начало    за Химипласт - Нашият екипПетър Станчев
Председател на СД


Салваторе Касторина
Зам.Председател на съвета на директорите

инж. Георги Антонов
Проджект мениджър
Сергей Тодоров
Изпълнителен директор