Дейност и история
Начало    за Химипласт - Дейност и история

Химипласт АД е българо – италианско акционерно дружество, регистрирано в България през април 2006 г. Съдружници в него са: CHIMICOM SRL и ЕНЕРГОСПЕС-ТЯВАЩИ СИСТЕМИ АД.


Предмет на дейност на дружеството е – производство и дистрибуция на полиетиленови, полипропиленови и PVC тръби, ноу-хау, трансфер на технологии и др.


Производството на Химипласт се развива в гр. Враца. През април 2008 г. е открито Предприятие за производство на полиетиленови и полипропиленови тръби.
Индустриалното хале е разположено на приблизително 2 500 квадратни метра, от които на 1 750 квадратни метра са монтирани три нови производствени линии с капацитет от 3 500 тона годишно, съвременно оборудвана лаборатория за изпитания, модерни офиси и редица спомагателни технически помещения, изпълнени съгласно най-новите регламенти.


Ръководството на Химипласт се е ангажирало да следи внимателно развитието на пазара и нововъведенията, предлагани от суровинния сектор, за да постигне по-качествен продукт, винаги подходящ и конкурентен на националните и международните пазари.


Химипласт притежава сертификат EN ISO 9001:2008, чийто ефект е да насърчи по-ефективно и ефикасно управление не само в аспекта на качеството, но и изискванията на клиентите и тяхната удволетвореност от съвместната ни работа.

Химипласт притежава и сертификати за произвежданата продукция, издадени от лицензирани сертифициращи органи – Научно изследователски институт по строителни материали – София и ТЮФ Рейнланд Германия