Сертификати
Начало    за Химипласт - Сертификати и лицензи

СЕРТИФИКАТ ВНЕДРЕНА СИСТЕМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
ISO 9001:2015
от TUV Rheinland Cert GmbH
download...

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСВИЕ 03 - НУРВСПСРБ - 148-1-6/14.08.2017 г.
Тръби от полиетилен висока плътност (HDРЕ 100) за водоснабдяване с dn 16-710mm
от Научно изследователски институт по строителни материали - ЕООД, България
download...


СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 03 - НУРВСПСРБ - 148-3/18.08.2017 г.
Тръби от полиетилен висока плътност (PE-HD) за газоснабдяване с dn 16-630 mm
от Научно изследователски институт по строителни материали ЕООД - България
download...


СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 03 - НУРВСПСРБ - 148-2-4/14.08.2017 г.
Тръби от полипропилен (РР-R) за инсталации за топла и студена вода с dn 10 - 63 mm
от Научно изследователски институт по строителни материали ЕООД - България
download...


БЪЛГАРСКО ТЕХНИЧЕСКО ОДОБРЕНИЕ 041-01/01.06.2017 г.
Тръби от полиетилен висока плътност (HDPE) за защита на оптични кабели
от Научно изследователски институт по строителни материали ЕООД - България
download...