Актуално
Начало    Актуално
Преструктуриране на производствената и търговска дейност
12-03-18г.


За да отговори адекватно на развиващата се икономическа среда "ХИМИПЛАСТ" АД предприе организационно преструктуриране на производствената си и търговска дейност. Новоучреденото дъщерно дружество "ИНТЕГРИТИ ПЛАСТИКС" ЕАД ще развива производството на полиетиленови тръби в съществуващото предприятие в гр. Враца.
Продукцията ще се предлага под добре познатата на пазара търговска марка "ХИМИПЛАСТ".
"Интегрити пластикс" ЕАД вече е сертифицирано от TUV Rheinland Cert GmbH по системата за управление на качеството ISO 9001:2015.
Произвежданите тръби за пренос на вода, газ и защита на оптични кабели притежават изискваните от нормативната база Сертификати за съответствие.
Сертификатите на продуктите можете да изтеглите от подменюто "Сертификати".
"Химипласт" разширява производствената си програма
29-01-14г.


„Химипласт” модернизира производствените си линии. С тази модернизация се разширява гамата на произвежданите HDPE тръби до размер DN315 мм, PN10 и PN16. Успешно преминалите изпитания на тези тръби, проведени от сертифициращия орган дадоха възможност за разширение на сертификата на произвежданите продукти с групи размери 1, 2 и 3.

Безкомпромисен контрол на качеството
30-01-14г. • Контролът на качеството на суровината и готовата продукция се извършва в специално оборудвана лаборатория при строго подържана хигиена, чистота, температура и влажност на въздуха
 • Лабораторното оборудване включва машини и апарати за провеждане на тестове на химическите и физичните параметри на суровината и готовата продукция
 • Контролът се извършва в съответствие с изискванията на европейските норми и ISO
 • Физичните и химически параметри на суровината се проверяват при всяка отделна доставка
 • Геометрическите и физически параметри на продукцията се контролират в процеса на производството и на готовия продукт
 • Всички резултати от тестовете се документират и съхраняват в съответствие с внедрената система за контрол на качеството ISO 9001:2008
 
Лабораторни тестове за съответствие на суровините
Те се извършват при всяка доставена партида суровина и тя се допуска в производството само при съответствие на изпитваните параметри
 • контрол на melt flow index (MFI),
 • плътност;
 • съдържащата се процентната влажност;
 • Време до началното окисляване(O.I.T.)
 
Лабораторни тестове на продукцията
 • на всеки два часа се проверяват външен вид, цвят и геометрични характеристики ( диаметри, овалност, дебелина на стената);
 • на всеки 24 часа – тестове за опън;
 • седмично – тестове за издръжливост на хидростатична якост при 80°С, за 165 часа;
 • веднаж годишно – тестове за издръжливост на хидростатична якост при 80°С, за 1000 часа;
 • при всяко започване на производство на нов размер тръба и всяка нова доставка на суровина се контролират:

-          издръжливостта на налягане при 20°C, за 100 часа

-          устойчивостта на опън

-          устойчивостта на скъсване

-          температурната стабилност

-          Melt flow index

 


"Химипласт" пусна в експлоатация нова производствена линия
29-01-14г.Повишеното търсене на продуктите на „Химипласт” наложи разширение на производствените възможности на предприятието. В сътудничество с италианските ни партньори бе закупена и пусната в експлоатация нова производствена линия за гладки полиетиленови тръби.
Оборудването е произведено от реномираната италианска фирма „Bausano”. Капацитетът на новата технологична линия е 400 кг/ч и дава възможност за производство на най-търсените размери тръби в диапазона 20-315 мм.2  ...2